Svět stěrek s architektem Alessandrem Galimbertim


Na výběrový veletrh designu Design Shaker letos zavítá „vizionář“ stěrek a barev do interiérů, italský architekt Alessandro Galimberti, který vystoupí na sobotním přednáškovém bloku „Mluvíme o designu“. Jeho přednáška nám ukáže svět barev a jejich kombinací do interiérů s texturami stěrek a propojením moderního umění. Pro společnost VALPAINT dlouhodobě navrhuje nové textury dekorů stěrek a palety barev. Spoluvytváří kolekce, které si lidé oblíbili po celém světě a těší se z jeho nápadů ve svých domovech. Jak se tvoří nové kolekce dekorů stěn?

Vyrůstal jste v interiérech obklopený stěrkami?

Můj pohled na designu se vyvíjel v prostředí uznávaného architekta a designéra v Miláně. V projektech, na kterých jsem spolupracoval, jsem vždy považoval barvy a struktury za klíčové prvky, které byly integrovány do celého projektu.

Co Vás fascinuje právě na dekorativních malbách?

Dekorativní malba je esencí tří základních prvků, které zvýrazňují každý projekt interiérového designu, tedy; BARVA, TEXTURA, DOTEK.

Barvu vnímá lidské oko jako první, ještě před tvarem předmětu. Její interpretace je ovlivněna zkušenostmi, které si se sebou každý člověk přináší, ať už s pozitivním významem nebo v některých případech spojených s negativními zkušenostmi.

Textury se v posledních letech staly dominantním motivem mezinárodních trendů v interiérovém designu, představují vlastně „malbu“ materiálů, ať už ve dvourozměrném nebo trojrozměrném provedení. Velmi často, když mluvíme o textuře, máme na mysli plošný materiál s určitou tloušťku, ve které je dekorativní povrch.

Dotek, respektive vjemy, které evokují "pohlazení" dekorativního povrchu. V kolekci dekorativních produktu, které společnost Valpaint nabízí, najdeme řadu produktů, které hmatově odkazují na konkrétní materiály. Například produkt s názvem Valrenna extra soft díky svému složení a vzhledu připomíná semišovou látku.

Jak dlouho dopředu trvá příprava novinek nové kolekce?

Navrhování kolekcí vyžaduje čas a pozornost k detailům, neboť je třeba zohlednit mnoho aspektů. Prvním krokem je naslouchání intuici, která vychází z mé osobní zkušenosti, avšak konečný výsledek je harmonií více faktorů. Mezi prvky, které je třeba zvážit, patří estetický vzhled, složení produktu, způsob aplikace a udržitelnost.

Při navrhování nových kolekcí hledíte na krátkodobé trendy, nebo zohledňujete pouze ty dlouhodobé?

Současné trendy v interiérovém designu přinášejí inovativní řešení, která mají vliv na každý projekt od počátečního návrhu až po jeho dokončení. Nicméně je důležité si uvědomit, že při zohledňování krátkodobých trendů je třeba brát v úvahu i globální trendy, které odrážejí nejen svět designu, ale i životní styl jednotlivce.

Co vás nejvíce pro textury inspiruje, kde hledáte inspiraci?

Všechno kolem nás může být inspiraci. Příroda poskytuje nekonečnou paletu barev, která může sloužit jako zdroj inspirace. Jak přírodní, tak i umělé materiály nabízejí zajímavé nápady pro design. Tkaniny, kovy a dřevo jsou jako atlas, ze kterého můžeme čerpat nové inspirace.

Podílíte se také na technologickém vývoji materiálů pro stěrky a barvy?

Výzkum je klíčovým prvkem při tvorbě nových dekorativních efektů, a to jak z estetického, tak z kompozičního hlediska materiálu. Soustavné zkoumání udržitelných produktů nás inspiruje k experimentům a hledání inovativních a někdy i odvážných řešení. Já osobně poskytuji konzultace a podílím se na hledání nových inspirací, přičemž technologické aspekty a vývoj řešení probíhají ve spolupráci s laboratorním oddělením.

Je velký technologický pokrok, co materiály stěrek urazily za těch 11 let co jste do společnosti přišel?

Díky pokroku v technologiích a naší vytrvalé práci vyvíjíme nové technologie, které představují obrovský pokrok v segmentu dekorativních barev. Nové směsi zlepšují vlastnosti na všech úrovních: estetika, aplikace, kvalita a udržitelnost.

Je nějaký prostor kam byste stěrku nikdy nedoporučil?

Dekorativní malba může být využita v mnoha různých prostředích. Omezení určují fyzikální a mechanické vlastnosti směsí, ty mají své limity. Vždy je nezbytné zvážit kompatibilitu všech materiálů použitých v konkrétním projektu.

arch. Alessandro Galimberti

Po ukončení studia architektury v Miláně pracoval arch. Alessandro Galimberti ve studiu architekta Gianfranca Frattiniho. Následně založil vlastní studio, kde se věnuje architektuře i interiérům s důrazem na komplexnost projektů. Jeho spolupráce s italskou společností VALPAINT trvá již více než jedenáct let, během nichž se podílel na inovativních projektech v oblasti dekorativních barev a nátěrů. Zaměřuje se na trendy v oblasti barev a interiérů a dohlíží na komplexní design kolekcí a grafickou podobu katalogů a projektů pro komerční prostory, zejména showroomy.

Prezentaci společnosti VALPAINT v českém zastoupení firmou DSluxdecor najdete na letošním výběrovém veletrhu Design Shaker 2024 v hale 4.

přednáškový blok „Mluvíme o designu“ se uskuteční v Design Café, v hale veletrhu Design Shaker v rámci veletrhu For Interior, 13. 4. 2024, 13 – 15hod.

Dekorační stěrky a barvy VALPAINT jako dominantní prvek v interiérovém designu

Přednášející: Arch. Alessandro Galimberti, DSluxdecor/Valpaint, www. dsluxdecor.cz

13. 4. 2024, 13:40hod. Přednáška bude tlumočena z angličtiny.

Veronika Loušová, kurátorka Design Shakeru