Souběh veletrhů FOR HABITAT udělil prestižní ocenění GRAND PRIX a TOP EXPO


Souběh veletrhů FOR HABITAT, DESIGN SHAKER, FOR GARDEN, FOR INTERIOR, SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE a BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY udělil prestižní ceny odborné poroty GRAND PRIX za nejlepší exponáty a TOP EXPO za nejpoutavější expozice. Ocenění vystavovatelé převzali ceny na slavnostním galavečeru druhý den veletrhu. Akce se v PVA EXPO PRAHA konala do neděle 24. března. Oficiálními vozy veletrhů jsou automobily značky FORD.

V hodnotitelské komisi soutěže GRAND PRIX zasedli doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. v roli předsedy, MgA. Roman Kvita, Jan Hejhálek, vydavatel časopisu INTRO, a Kristina Slavíková z BURDA.CZ.

Mezi posuzovaná kritéria patřily technické parametry, progresivní technologie, materiál, energetická úspornost, ekologická hlediska, přednosti a uplatnění na trhu. Komise se rozhodla udělit ceny v rámci soutěže o nejlepší exponát/technologii GRAND PRIX následujícím firmám:

Za veletrh SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE

1. místo

Firmě: Halla, a.s.

Za: Bent

Zdůvodnění: Příjemný hravý solitér v rámci produktového portfolia firmy Halla, a.s., technicky a technologicky na vysoké úrovni kvality.

 

 

V rámci souběhu veletrhů udílela odborná porota také ceny za nejpoutavější expozice. Kteří vystavovatelé si zasloužili největší uznání profesionálů a získali ocenění TOP EXPO?

 

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE – TOP EXPO

PROLICHT CZECH s.r.o. - Za dokonalé architektonické řešení expozice

 

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE – TOP EXPO – ČESTNÉ UZNÁNÍ

HALLA, a.s. - Za vtipné využití obalového materiálu při architektonickém řešení expozice

 

 

OCCHIO STORE PRAHA - Za utilitární výtvarně čisté řešení expozice, kde dominují vystavené exponáty