Představujeme vítěze prestižního ocenění GRAND PRIX a TOP EXPO!


V rámci veletrhů FOR HABITAT, FOR INTERIOR, DESIGN SHAKER a DESIGN V KOUPELNĚ 2018 proběhlo dne 22. 3. 2018 hodnocení přihlášených exponátů do soutěže GRAND PRIX o nejlepší exponáty veletrhu. Odborná komise opět posuzovala kritéria, mezi které patřily technické parametry, progresivní technologie, materiál, energetická úspornost, ekologická hlediska, přednosti a též uplatnění na trhu. Komise se rozhodla udělit ceny v rámci soutěže o nejlepší exponát/technologii GRAND PRIX následujícím firmám.

Veletrh DESIGN SHAKER

1. místo

Firmě: PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Za: TAK

Zdůvodnění: Pracovní stůl s maximální flexibilitou.

2. místo

Firmě: Jakub Velínský

Za: Zářivkové svítidlo No.3

Zdůvodnění: Za nové spektrum využití betonu.

3. místo

Firmě: wood.u - Vít Maca

Za: Dřevěný vibrátor Ulmus

Zdůvodnění: Za nabíjení prostřednictvím USB.

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Firmě: "J. A. P." spol. s r. o.

Za: Obkladový systém Efekta

Zdůvodnění: Za zajímavě řešenou expozici.  

 

Ocenění TOP EXPO

Veletrh DESIGN SHAKER

1. místo

firmě: PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Za: Minimalistické řešení expozice

 

DESIGN SHAKER – čestné uznání:

Za: Zajímavý a inovativní projekt I Love Kitchen

firmám: Blum, s.r.o., Trachea, a.s., RETA CZ a.s., Franke, s.r.o.

 

DESIGN SHAKER – čestné uznání:

firmě: casamoderna s.r.o.

Za: Expozici s hravou nadstavbou „je čas na změnu“

 

DESIGN SHAKER – čestné uznání:

firmě: "J. A. P." spol. s r. o.

Za: Zajímavě řešenou expozici