Digetoře SIRIUS - Kreativita, elegance, ušlechtilý design, bezchybné linie...


Značka Sirius klade velký důraz na zpracování a maximální funkčnost digestoří. Samotné odsává-ní přitom není dáno pouze výkonem motoru, který je vždy do určité míry omezen, ale také sací plochou, tedy její velikostí. Maximální výkon digestoří je na hranici možností, jelikož je omezen normou EU od roku 2014.

Materiály profesionálních digestoří jsou ocel a ne-rez, připočteme-li labyrintové filtry a pěti až šestivrst-vé filtry nerezové, kovové motory s klasickými ložisky, životnost přes 20 let a pružné uložení motoru, jsou digestoře SIRIUS velmi tiché při zachování velkého tlaku odsávaného vzduchu. Na rozdíl od hlučných di-gestoří s levnými motory uloženými v pouzdrech, je-jichž životnost je omezena na cca 5 až 7 let. V tělech digestoří Sirius jsou navíc kovové výztuhy, jež potla-čují rezonance. Vezmeme-li v potaz materiály, jako je keramika a sklo, zasahují digestoře Sirius až do oblasti umělec-kých děl.

V každém případě mají tyto digestoře velkou užitnou hodnotu, životnost a nabízí luxus, který je sy-nonymem kreativity, elegance, ušlechtilého designu, bezchybných linií a ušlechtilých materiálů. Samotný povrch digestoří je zpracovaný do posledního detailu, nerezové pláty jsou kladené po celých plochách, jejich zakončení se pyšní elegantním zapuštěním a vyvaře-ním v jednom kuse, přičemž sváry jsou vykartáčovány, tudíž nemají ostré hrany.

Více na www.digestoresirius.cz