Děkujeme vystavovatelům i návštěvníkům za vytvoření skvělé atmosféry po celou dobu trvání přehlídky!